Bekijk meer nieuwsberichten

BIPV Nederland partner Q-Roof genoemd in 40 puntenplan van Urgenda

13 maart 2020

Q-ROOF legt de zonnecollectoren aan onder de dakpannen en neemt op zonnige dagen de warmte van de pannen over.

Zonnepanelen of zonnecollectoren verpesten het aanzicht van monumentale panden. Toch zijn het stadhuis van Utrecht, hoeve Nieuw Erenstein in Kerkrade en meerdere andere monumentale panden voorzien van zonnecollectoren. Q-ROOF legt de zonnecollectoren aan onder de dakpannen en neemt op zonnige dagen de warmte van de pannen over.

Nederland telt 61.875 Rijksmonumenten en 473 beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde wijken/straten. Uitgaande van gemiddeld 50 panden per beschermd gebied komt dit neer op zo’n 84.000 beschermde panden.

In de komende 10 jaar kunnen deze zonder iets af te doen aan het uiterlijk worden voorzien van duurzame warmte. Uitgaande van 18 m2 Q-ROOF per pand en 14,7 GJ opwek per pand is het besparingspotentieel 0,04 Mton. Het kabinet kan in 2020 een flinke slag maken met alle monumentale panden in eigen beheer. Daarnaast zou het goed zijn als Q-ROOF zo snel mogelijk wordt toegevoegd aan de lijst Erkende Maatregelen voor energiebesparing.

Q-ROOF is ook een mooie oplossing voor bijvoorbeeld huizen uit de jaren 30 met dakpannen waarvan de eigenaren geen zonnepanelen willen vanwege het aanzicht. Een voorlichtingscampagne kan al die burgers die zonnepanelen niet mooi vinden meenemen in de energietransitie.

Een pakket maatregelen als handreiking aan het kabinet, dat is het idee achter het Urgenda 40puntenplan. De overheid heeft nog 2 jaar om 25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990 te realiseren. Er zijn nog veel mogelijkheden, als er vaart gemaakt wordt.

Lees of download het totale 40 puntenplan – naar 25% CO2 -reductie in 2020