Bekijk meer nieuwsberichten

Het nieuwe Europese Bauhaus

24 november 2020

Als onderdeel van de Renovation Wave strategy heeft de President van de Europese Commissie het ‘nieuwe Europese Bauhaus’ initiatief gelanceerd. Het doel van het initiatief is het toevoegen van een (essentiële) culturele dimensie aan de bestaande economische, sociale en milieumaatregelen van de Renovation Wave strategy. Het Europese Bauhaus initiatief kan een game-changer worden in de transitie naar een duurzamere economie en samenleving.

Holistisch aanpak door focus op culturele dimensie

De architectonische (ontwerp)kwaliteiten zijn opgenomen als sleutelbeginselen in het project. Ook worden alle belanghebbende betrokken bij het project, wat de Green Deal dichter bij de burger brengt. Het initiatief opent de deur naar een meer holistische benadering van de bebouwde omgeving. Er zal worden gestreefd naar het versterken van economische, sociale, ecologische en culturele waarden. Deze laatstgenoemde dimensie gaat verder dan alleen esthetiek. Het zal de belangrijkste motor worden van de processen en daarnaast een bron vormen voor inspiratie en innovatie voor de andere pijlers van duurzaamheid.

Ondersteuning van representatieve Europese organisaties

Een aantal representatieve Europese organisaties van architecten, ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, interieurarchitecten, ingenieurs, ontwerpers, kunstenaars, opvoeders en onderzoekers van de gebouwde omgeving, verwelkomen de ambitie van de Europese Commissie. Zij ondersteunen het nieuwe initiatief reeds door:

De volgende organisaties hebben dit onderschreven:

The Architects’ Council of Europe (ACE); The European Council of Interior Architects (ECIA); The European Council of Spatial Planners (ECTP); The European Association for Architectural Education (EAAE); ELIA; IFLA Europe; The German Academy for Urban and Regional Spatial Planning (DASL); The Swiss Society of Engineers and Architects (SIA)

Lees meer over het initiatief in de bijgesloten documenten.

Statement: The New European Bauhaus – Making the Renovation Wave a Cultural ProjectDownload
Statement: President of the European Commission von der Leyen on the New European
Bauhaus
Download