Bekijk meer nieuwsberichten

Grootschalige gebouwintegratie van solar binnen handbereik

17 juli 2019

De Zwarte Doos op de universiteitscampus van TU Eindhoven was woensdag 19 juni het toneel van het eindsymposium van het Europese Interreg-project PV OpMaat. Tijdens deze dag werd een bloemlezing van resultaten door deelnemende partijen gepresenteerd en werden vervolgstappen getoond naar grootschaliger toepassing.

EINDRAPPORTAGE

Bij de opening van het eindsymposium nam gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord-Brabant het eerste exemplaar van de eindrapportage ‚ÄėPV OpMaat: Zonneceltechnologie op maat voor grootschalige gebouwintegratie‚Äô in ontvangst. Dat deed ze namens alle overheden die het project in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland hebben ondersteund.

Het PV OpMaat-project kaderde in het samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen ‚Äď Nederland, met financi√ęle ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Noordrijn-Westfalen.

REGIONALE BEDRIJVIGHEID

De timing van het in 2016 gestarte innovatieproject was perfect. In de afgelopen 3 jaar is ‚Äď met name in Nederland ‚Äď de toepassing van zonne-energie voor elektriciteitsopwekking (PV) enorm toegenomen, en wel zodanig dat er een maatschappelijke discussie is ontstaan over de wijze waarop deze technologie beter in de omgeving ge√Įntegreerd kan worden. Hierbij wordt met name gekeken naar gebouwge√Įntegreerde PV (BIPV). Doelstelling van PV OpMaat was om regionale bedrijvigheid op deze markt voor te bereiden door zowel de vraag als het aanbod met technische kennisontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren om PV op maat meer esthetisch verantwoord en kosteneffectief  in gebouwen te integreren.

AANSPREKENDE RESULTATEN

Deze doelstelling is behaald met een groot aantal aansprekende resultaten. Ten eerste zijn meer dan 100 bedrijven in de keten van ontwerpers en architecten, gebruikers, installateurs en producenten van PV-ge√Įntegreerde bouwelementen actief betrokken geweest bij PV OpMaat om zowel vraag en aanbod, als creativiteit en techniek dichter bij elkaar te brengen. Een 15-tal van deze partijen heeft actief bijgedragen in de realisatie van innovatieve BIPV-oplossingen.

Ten tweede is in samenwerking met 7 kennisinstellingen nieuwe technologie ontwikkeld en gedemonstreerd om (dunnefilm) PV op maat, in kleur, optisch transparant en/of lichtgewicht te vervaardigen en met optimale energieopbrengst elektrisch te verbinden.

GETEST √ČN GEREALISEERD

Verder zijn met architecten en designers aansprekende PV-ge√Įntegreerde gevelsystemen ontwikkeld, getest √©n daadwerkelijk in gebouwen gerealiseerd. De stroomopbrengst van in daken en gevels ge√Įntegreerde PV-panelen is daarbij zowel op openluchtproefopstellingen als bij gebruikers gemeten en geanalyseerd. Hierbij zijn de prestaties van standaardzonnepanelen op daken, decoratieve gevels, transparante PV in dubbelglastoepassingen, en lichtgewicht golfdaken onderling vergeleken en gemodelleerd.

Ten slotte heeft PV OpMaat bijgedragen aan een, ook na afloop, blijvende regionale structuurversterking in samenwerking met het project ‚ÄúWerkelijk bouwen aan BIPV‚ÄĚ; te weten BIPV Nederland en het Nationaal Consortium Zon op Gebouw.