Bekijk meer nieuwsberichten

Kick-off nieuw BIPV(T)-innovatieproject voor de renovatiemarkt: BIPV(T) GEEFT MOOI ENERGIE!

17 maart 2021

Ruim 20 consortiumpartners bundelen hun krachten in een nieuw BIPV(T)-innovatieproject voor de renovatiemarkt. Het project wordt gesubsidieerd door de stimuleringsregeling voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft als doel een innovatieve, integrale renovatieaanpak voor een CO2-vrije gebouwde omgeving door realisatie van een programmatische ketenaanpak voor de renovatiemarkt. Hiermee kunnen vanaf 2025 ten minste 2500 renovatiewoningen en 2500 nieuwe woningen per jaar snel en eenvoudig kunnen worden (om)gebouwd tot Plus-Op-de-Meter woningen op basis van integreerbare, betaalbare en opschaalbare BIPV(T)-elementen, inclusief elektrisch en thermisch (opslag)systeem. De penvoerder van het project is BIPV Nederland, op initiatief van adviesbureau Berenschot en uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

(Een deel van) het BIPV(T) Geeft MOOI Energie-team!

Verduurzaming in de gebouwde omgeving

Veel gebouwen in Nederland zijn verouderd en slecht geĆÆsoleerd; het energieverbruik is daardoor onnodig hoog en de gebouwen voldoen niet aan de moderne eisen met betrekking tot duurzaamheid. De vraag is hoe Nederland erin gaat slagen de bestaande woningvoorraad snel energiezuiniger te maken met een EPC-waarde van 0,2 of lager. In 2050 moeten ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen zijn verduurzaamd. Als alle woningen met energielabel E, F en G worden omgebouwd tot energieneutrale woningen scheelt dat in 2050 bijna de helft (47%) in CO2-uitstoot, oftewel een vermijding van 206 Mton CO2.

De potentie van BIPV(T)

De BIPV(T)-markt heeft de potentie snel te groeien en de verduurzamingsopgave substantieel te ondersteunen en te versnellen. Bijā€‘renovatieprojecten leert de ervaring dat er over het algemeen weinig ruimte is voor grote collectieve verduurzamingssystemen als bijvoorbeeld warmteopslag. De gemiddelde omvang van renovatieprojecten is 50-100 woningen, waarbij oplossingen per woning worden geambieerd. BIPV(T)-oplossingen bieden hiervoor uitkomst. Door het modulaire, doch schaalbare karakter van oplossingen kan de verduurzaming relatief snel, is geen kostbare collectieve infrastructuur nodig en passen de oplossingen in het Nederlandse gebouwde landschap.

Het MOOI-project

Het projectprogramma wordt uitgevoerd met een meerderheid van de belangrijkste spelers uit de gehele keten om een compleet pallet aan BIPV(T)-bouwstenen met bijbehorende productiefaciliteiten te ontwikkelen. Het consortium beoogt te zorgen voor een boost in de markt. De belangrijkste drijfveer is het opschalen, industrialiseren en standaardiseren van de gehele BIPVT-keten, zowel het ontwikkelen van plug&play BIPV(T)-modules, het ontwikkelen en standaardiseren van productieprocessen, als het toepassen van modulair bouwen in de bouwsector. De looptijd is tot eind 2024. Project gerelateerde ontwikkelingen kunnen worden gevolgd via www.bipvnederland.nl.